To Top

„Słownik polskiego języka przyrodniczego” jest autorskim projektem Grzegorza Bobrowicza. Prace nad słownikiem zostały zapoczątkowane w roku 1990, a od roku 2010 prowadzone są intensywnie. Słownik jest zbiorem wyrazów opisujących dziką przyrodę Polski; głównie w skali makroskopowej (pominięto skalę mikro, budowę wewnętrzną organizmów, procesy fizjologiczne). Obejmuje on nazwy używane obecnie i dawniej, w tym gwarowe i ludowe. Słownik adresowany jest do wszystkich którym bliska jest dzika przyroda Polski. Więcej

Zakres tematyczny Słownika:

 • nazwy gatunków roślin Polski – dzikich i zadomowionych, m.in. grzybów, porostów, mszaków, paprotników, roślin nasiennych;
 • nazwy gatunków zwierząt Polski – dzikich i zadomowionych, m.in. mięczaków, stawonogów, kręgowców;
 • nazwy części roślin i zwierząt;
 • głosy zwierząt;
 • nazwy środowisk przyrodniczych, zbiorowisk roślinnych;
 • nazwy rzeźby terenu, wód, gleb; określenia miejsc w terenie itp.;
 • nazwy używane w leśnictwie dotyczące lasów, ich części itp.;
 • nazwy łowieckie dotyczące zwierząt, sposobów ich wabienia i in.;
 • nazwy używane w wędkarstwie dotyczące wód, ich fragmentów i in.;
 • nazwy używane w rolnictwie dotyczące obszarów rolnych, ich fragmentów i in.;
 • nazwy meteorologiczne, m.in. stany pogody, zjawiska na niebie itp.;
 • nazwy pór roku, miesięcy, pór dnia.

Obecnie w Słowniku znalazły się między innymi w dużej części kompletne nazwy gatunków takich grup systematycznych, jak: grzyby, porosty, paprotniki, rośliny nasienne; chrząszcze (część), motyle (część), prostoskrzydłe, ważki, mięczaki, minogi, ryby, ptaki. W przygotowaniu mszaki; pajęczaki, owady (pozostałe grupy), wije, skorupiaki, płazy, gady, ssaki.

Prezentowana część Słownika liczy około 15 tysięcy haseł. Docelowo szacuję, że objętość Słownika sięgnie około 50 tysięcy haseł. Na razie pozostawiam otwartą kwestię cytatów do poszczególnych haseł. Do niektórych haseł je zamieszczam; zwłaszcza cytaty nawiązujące do pochodzenia nazwy. Wykaz źródeł

Zapraszam wszystkich miłośników polskiego języka przyrodniczego do dzielenia się swoimi uwagami na temat Słownika lub poszczególnych jego haseł. Mniej

BYLICA
1a. bot. <nazwa rodzimych gatunków roślin z rodziny złożonych Asteraceae (daw./lud. belica,
bielica, bilica, bzducha)>:
Δ BYLICA MIOTŁOWA Artemisia scoparia,
Δ BYLICA PIOŁUN A. absinthium (in. piołun; daw./lud. absynt, bielica piołun, bilica
piołun, piełônek, piełóń, piełun, piełunek, piełyn, piełynek, piłonek, piolin, piolin
polny, piołónka, piołun polny, piołunek, piołyn, piołynek, pjyłun, poleń, połyn, psa
ruta, psia ruta, psyruta, wermut),
Δ BYLICA POLNA A. campestris (in. b. czerwona, b. listu drobnego; daw./lud. bzdecha,
dzikie Boże drzewko, kamieła druga, kamioła druga, matka zielna, proszczek,
trzeszczyk),
Δ BYLICA PONTYJSKA A. pontica (in. b. pontycka, b. rzymska; daw./lud. piołun włoski,
piołunek rzymski),
Δ BYLICA POSPOLITA A. vulgaris (in. bylica, bylica dzika, b. zwykła; daw./lud. beleca,
belica, bielica, bilica pospolita, bilika, biylica, bulica, bylina, bylnik, czarnobel,
czarnobiel, czarnoból, czarnobyl, czernobyl, świętojańskie ziele, torchun, trzeszczyk),
Δ BYLICA SKALNA A. eriantha.
1b. bot. <nazwa zadomowionych u nas gatunków roślin z rodziny złożonych>:
Δ BYLICA AUSTRIACKA A. austriaca,
Δ BYLICA DRAGANEK A. dracunculus (in. b. draganek, draganek, estragon),
Δ BYLICA ROCZNA A. annua.
1c. bot. <nazwa innych roślin>:
Δ BYLICA p. wrotycz (maruna).
Δ BYLICA WODNA p. krwiściąg (lekarski).
Δ BYLICA WODNA p. krwiściąg (mniejszy).
1d. daw. dziś gw. podh. <ziele, zielsko>

ZŁOTA BYLICA p. rumian (żółty).

 • 1

© Copyright 1990-2020 Grzegorz Bobrowicz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć i treści wymaga pisemnej zgody autora.

Powrót do góry