To Top

O autorze

Grzegorz Bobrowicz jest Dolnoślązakiem, absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Od czterech dekad fotografuje, filmuje i pisze o polskiej dzikiej przyrodzie. Jest autorem kilkunastu książek i albumów, w tym Polskiej dzikiej przyrody, nagradzanej m.in. za „artystyczny zapis istotnego elementu dziedzictwa narodowego”. Ponadto wydał m.in.: Cuda przyrody, Fenomeny przyrody, Tajniki naszych lasów. W przygotowaniu kolejna książka: Fotografowanie polskiej przyrody. Miesiąc po miesiącu.

Publikuje cykliczne artykuły o fotografowaniu przyrody w magazynie Digital Foto Video. Współpracuje z takimi wydawnictwami i organizacjami, jak: Arkady, Fundacja Ekorozwoju, IUCN Polska, Karkonoski Park Narodowy, Klub Przyrodników, Lasy Państwowe, LOP, Multico, OTOP, PTPP „pro Natura”, WWF, Wydawnictwo Dolnośląskie.

Grzegorz Bobrowicz jest producentem, reżyserem i operatorem filmów przyrodniczych, w tym obrazów Żurawie (z serii Skarby Doliny Baryczy) oraz Lasy Doliny Baryczy. W przygotowaniu kolejne filmy, m.in.: Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy, Bieliki (z serii Skarby Doliny Baryczy), Klejnoty dolnośląskiej przyrody. Film Magia sosnowego boru (reż. T. Ogrodowczyk) z jego scenariuszem i komentarzem został nagrodzony na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Turystycznych FILMAT w Warszawie „za wyjątkowe wartości naukowe i edukacyjne”.

Grzegorz Bobrowicz jest autorem lub współautorem ponad stu dokumentacji przyrodniczych, w tym trzech rezerwatów przyrody: Jezioro Koskowickie, Łęg Korea, Uroczysko Wrzosy; oraz trzech parków krajobrazowych: Chełmy, Dolina Baryczy, Dolina Jezierzycy. Ponadto napisał sto kilkadziesiąt artykułów naukowych i popularno-naukowych, m.in. w następujących czasopismach: Acta Botanica Silesiaca, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Echa Leśne, Lubuski Przegląd Przyrodniczy, Poznajmy Las, Przyroda Polska, Przyroda Sudetów Zachodnich, Ptaki Śląska.

© Copyright 1990-2024 Grzegorz Bobrowicz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć i treści wymaga pisemnej zgody autora.

Powrót do góry