To Top

Słownik przyrodniczy – wykaz źródeł

WYKAZ ŹRÓDEŁ I DZIEŁ POMOCNICZYCH

ANDER. = Dariusz Anderwald

– Sowy. = Wszystkie sowy naszych lasów. „Bubobory w Lasach Państwowych”. Warszawa 2010, CILP.

ANIOŁ. = Jadwiga Anioł-Kwiatkowska

Słownik = Wielojęzyczny słownik florystyczny. Wrocław 2003, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

ANIOŁ-SZCZĘŚ. = Jadwiga Anioł-Kwiatkowska, Ewa Szczęśniak

– Archeofity = Zagrożone archeofity Dolnego Śląska. Wrocław 2011, Instytut Biologii Roślin, Uniwersytet Wrocławski.

BĄK. = Zdzisław Bąkowski

Zimowit. = Zimowit – zwiastun zimy. Przyroda polska 12/58 s. 10-11. Warszawa 1958, LOP.

BERG./CZEKAL. = Bengt Berg (1885-1967)

– Mój = Mój skrzydlaty przyjaciel. Tum. Antoni Czekalski. Warszawa 1931, Nakład Gebethnera i Wolffa.

BEUCH = Szymon Beuch

Obser. = Obserwacja mieszańca dzięciołów zielonego Picus viridis i zielonosiwego Picus canus w Bytomiu oraz przegląd literatury

dotyczącej hybrydyzacji tych gatunków. Ptaki Śląska 2012, 19, Bytom 2012, Górnośląskie Koło Ornitologiczne.

BIEN. = Józef Bieniasz (1892-1961)

– Salatruk = W puszczy nad Salatrukiem. Kraków 1947, Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze.

­Wilki = Wilki wyją. Lwów – Warszawa 1937, Książnica Polska „Leopolia”.

BILIŃ. = Zbigniew Biliński

– W leśnych = W leśnych ostępach. w: Janowscy E. i R. Gryżyński Park Krajobrazowy. Zielona Góra 2001, DIAPRESS

Agencja Fotograficzno-Wydawnicza.

BOBIAT. = Ignacy Bobiatyński (1795-1859)

– Łow. = Nauka łowiectwa. Wilno 1823.

BRZEZ. = Arkady Brzezicki

– Wiosna = Wiosna. w: Włodzimierz Puchalski „W krainie łowów”, Warszawa 1973, Sport i Turystyka.

BURZ. = Władysław Burzyński (1869-1940)

– Z Karpat = Z Karpat. Wspomnienia myśliwskie. Warszawa 1933, Główna Księgarnia Wojskowa.

– O niedźwiedziu = O niedźwiedziu wschodnich Karpat. Kraków 1931, odbitka z Ochrony Przyrody, r. 11.

BUSZKO = Jarosław Buszko

– Atlas II = Atlas motyli Polski. Część III. Prządki, zawisaki, niedźwiedziówki. Warszawa 1997, Grupa IMAGE.

– Atlas III = Atlas motyli Polski. Część III. Falice, wycinki, miernikowce. Warszawa 2000, Grupa IMAGE.

BUSZ.-MAS. = Jarosław Buszko, Janusz Masłowski

– Atlas I = Atlas motyli Polski. Część I. Motyle dzienne (rhopalocera). Warszawa 1993, Grupa IMAGE.

CHARA P. 2012. Błota Warciańskie – wśród mokradeł doliny Dolnej Warty. Gorzów, Sonar.

CHMIEL M. A. 2006. Checklist of Polish Larger Ascomycetes. Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. IB PAN, Kraków.

CHNIEL.-STEL. = Sławomir Chmielewski, Roman Stelmach

– Ostoje = Ostoje ptaków w Polsce – wyniki inwentaryzacji. Część I. (red. S. Chmielewski, R. Stelmach). Poznań 2009, Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

CZECH = Andrzej Czech

– Bóbr = Bóbr – budowniczy i inżynier. Kraków 2010, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

CZWAŁ. WAS. = Tadeusz Czwałga, Hieronim Wasilewski

– Flora = Flora i fauna. w: Janowscy E. i R. Gryżyński Park Krajobrazowy. Zielona Góra 2001, DIAPRESS

Agencja Fotograficzno-Wydawnicza.

DĄBR. = Jerzy S. Dąbrowski

– Kraś. = Klucze od oznaczania owadów Polski. Część XXVII. Motyle – Lepidoptera. Zeszyt 14-15. Ślimakówki – Limacodidae, kraśniki – Zygaenidae. Warszawa 1950.

DERMEK A. 1988. (tłum. B. Sałata). Grzyby znane i mniej znane. PWRiL, Warszawa.

DILL = Annie Dillard (1945-)

– Pielgrzym = Pielgrzym nad Tinker Creek. Tłum. Maciej Świerkocki. Kraków 2010, Wydawnictwo Literackie.

DOŁEGA = Jan Dołęga

– Oko = Oko w oko. Warszawa 1973, Iskry.

DOMAN. = Janusz Domaniewski (1891-1954)

– Gazda = Najgrubszy gazda. Opowieśc o niedźwiedziu tatrzańskim. Warszawa 1957, Nasza Księgarnia.

– Ptaki = Ptaki naszych lasów. Warszawa 1957, Nasza Księgarnia.

DUBISZ = Stanisław Dubisz

Rośliny = Nazwy roślin w gwarch ostródzko-warmińsko-mazurskich. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977, Zakład Narodowy im. Pssolińskich.

DYAK. = Bohdan Dyakowski (1864-1940)

– Las = Nasz las i jego mieszkańcy. Warszawa 1949, PZWS.

DYGAS. = Adolf Dygasiński (1839-1902)

– Gody = Gody życia. Warszawa 1983, Zrzeszenie Księgarstwa.

– Puszcza = W puszczy (pół fantazji na tle wspomnień). Warszawa 1970, KiW.

– Wilk = Wilk, psy i ludzie. Warszawa 1883.

– Zając = Zając. Pisma wybrane, t.3. Warszawa 1950.

EJS. = Julian Ejsmond (1892-1930)

– Drzewa = Żywoty drzew. Warszawa 1977, PIW.

– Przyg. = Moje przygody łowieckie. Warszawa 1961, PIW.

– Puszcza = W puszczy. Warszawa 1977, PIW.

ENC. GUT.– Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna (Encyklopedia powszechna Wydawnictwa Gutenberga). Kraków 1929-1938. (http://www.gutenberg.czyz.org).

FABIJ. = Paweł Fabijański

– 30naj = 30 najdzikszych miejsc w Polsce. Warszawa 2000, Multico.

– Puszcze = Puszcze Polski. Warszawa 1999, Podsiedlik-Raniowski i Spółka.

FABISZ. = Jezrzy Fabiszewski

– Sudety = Rośliny Sutetów. Warszawa 1986, WSiP.

FAŁTYNOWICZ W. 2003. The Lichenes, Lichenicolous and Allied Fungi of Poland – an Annotated Checklist. Krytyczna lista porostów i grzybów naporostowych Polski. IB PAN, Kraków.

FRAN. = Andrzej Franaszek (1971-)

– Miłosz = Miłosz. Biografia. Kraków 2011, Wydawnictwo ZNAK.

FRANK. = Edward Frankiewicz

– Ptaki = Rola ptaków drapieznych w gospodarce człowieka. Warszawa 1966, Wydawnictwo LOP.

GIŻA = Wojciech Giża

– Kłodz. = Rośliny chronione ziemi kłodzkiej. 2013, Wydawnictwo Gissa.

– Wroc. = Rośliny chronione Wrocławia i powiatu wrocławskiego. 2014, Wydawnictwo Gissa.

GLOG. = Zygmunt Gloger (1845-1910)

– ES = Encyklopedia staropolska. Reprint. Warszawa 1989, WP.

SGL = Słownik gwary ludowej w okręgu Tykocińskim. Warszawa 1894, Druk Józefa Jeżyńskiego. [1865-1910]

GOŁUB. = Antoni Gołubiew (1907-1979)

Puszcza = Bolesłach Chrobry. Puszcza. Warszawa 1970.

GOŹ. = Teodor Goździkiewicz (1903-1984)

Bractwo = Bractwo starego dębu. Warszawa 1982, LSW.

Kniej. = Kniejówka. Warszawa 1978, LSW.

Loty = Loty nad porębą. Warszawa 1976, LSW.

Opowieści = Opowieści krajobrazu. Warszawa 1978, LSW.

Przymorze = Piękne przymorze. Warszawa 1979, LSW.

Trop = Trop w trop. Warszawa 1977, LSW.

GRASZ. = Dariusz Graszka-Petrykowski

Ptaki = Ptaki. Profesjonalny przewodnik dla początkujących obserwatorów. Warszawa 2004, Klub dla Ciebie.

GUM.WOJ. = Barbara Gumińska, Władysław Wojewoda

– Grzyby = Grzyby i ich oznaczanie. Warszawa 1983, PWRiL.

HABER = Aleksander Haber

– Junat = Junat wkracza do naszych lasów. Przyroda polska 4/57 s.4. Warszawa 1957, LOP.

HEIN. = Jezry Heintze

– Motyle = Motyle Polski. Atlas. Część pierwsza. Warszawa 1978, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

HENEL = Krzysztof Henel

Szpon. = Stan populacji i ochrona strefowa rzadkich gatunków ptaków szponiastych Accipitriformes i bociana czarnego Cicnia nigra

w województwie śląskim w latach 2001-2007. Ptaki Śląska 2012, 19, Bytom 2012, Górnośląskie Koło Ornitologiczne.

HERB. = Zbigniew Herbert (1924-1998)

– Natura = Martwa natura z wędzidłem. Wrocław 1993, Wydawnictwo Dolnośląskie.

HERCZEK A., GORCZYCA J. 2000. Lądowe Ślimaki Polski – przegląd wybranych gatunków. Krzeszowice, Wyd. Kubajak.

HODOR. = Stanisław Andrzej Hodorowicz (1941-)

– Podh. = Słownik gwary górali Skalnego Podhala. Nowy Targ 2005, Podhalańska PWSZ w Nowym Targu.

HOPPE = Stanisław Hoppe (1893-)

– Język = Polski język łowiecki. Warszawa 1980, PWRiL.

– Słownik = Słownik języka łowieckiego. Warszawa 1981, PWN.

IŁŁAK. = Kazimiera Iłłakowiczówna (1892-1983)

– Zając = Trazymeński zając. Kraków 1968, Wydawnictwo Literackie.

JAKÓB. = Lech M. Jakób (1953-)

– Drapieżcy = Drapieżcy. Warszawa 2007, Multico.

JAK.-SZYM. = Zbigniew Jakubiec (1941-), Przemysław Szymoński (1963-)

Bociany = Bociany i boćki. Wrocław 2000, PTPP „pro Natura”.

JANOWSCY = Ewa i Ryszard Janowscy

– Gryż. =Gryżyński Park Krajobrazowy. Zielona Góra 2001, DIAPRESS Agencja Fotograficzno-Wydawnicza.

JASIŃ. = Roman Jasiński

– Pieśń = Pieśń puszczy. Katowice 1974, Wyd. „Śląsk”.

KARAB. = Monika Karabela

Porzeczka =Czarna porzeczka. Panacea 1(22), 2008

KARŁ. = Jan Karłowicz (1836-1903)

SGP =Słownik gwar polskich. Kraków 1900, Nakładem Akademii Umiejętności.

KARP. = Tytus Karpowicz (1915-2009)

Bałabuszka = Księga puszczy. Bałabuszka – złoty lis. Warszawa 1965, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza

Lato = Lato po indiańsku. Lublin 1967, Wydawnictwo Lubelskie

Pieśń = Pieśń wileńskich lasów. Warszawa 200, Łowiec Polski

Szlakiem = Księga puszczy. Szlakiem czarnego zwierza. Warszawa 1965, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Tytan = Księga puszczy. Tytan byk nad byki. Warszawa 1965, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Wilk = Żelazny wilk. Lublin 1986, Wydawnictwo Lubelskie.

Władca = Władca Doliny Morskiego Oka. Lublin 1969, Wydawnictwo Lubelskie.

KĄŚ = Józef Kąś

Orawa I = Słownik gwary orawskiej. A – Ó. Kraków 2011, Księgarnia Akademicka.

Orawa II = Słownik gwary orawskiej. P – Ź. Kraków 2011, Księgarnia Akademicka.

KIEN. = Antoni Kieniewicz (1877-1960)

Nad = Nad Prypecią, dawno temu…. Wrocław 1989, Ossolineum.

K.K.P. = Anna Krzysztofiak, Lech Krzysztofiak, Tadeusz Pawlikowski

Trzmiele = Trzmiele Polski – przewodnik terenowy. Suwałki 2004, Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda.

KŁOS. G.S.T. = Grzegorz (1952-), Stanisław (1952-), Tomasz (1949-) Kłosowscy

Ptaki = Ptaki biebrzańskich bagien. Warszawa 1991, KSAT.

Biebrza = Biebrza. Ptasi raj. Warszawa 2003, MULTICO, Oficyna Wydawnicza.

KŁOS. G.T. = Grzegorz (1952-), Tomasz (1949-) Kłosowscy

Bocian = Bocian. Polski ptak. Olsztyn ca. 2001, Agencja Fotograficzno-Wydawnicza „Mazury”.

Prawdziwa = Prawdziwa Polska. Biebrza. sześć pór roku. Warszawa 2007, Multico.

Żuraw = Żuraw. Ptak nadziei. Warszawa 2001, Fundacja Ochrony Zasobów Naturalnych RP „EKOPOL”.

KŁOS. T. = Tomasz Kłosowski (1949-)

Dzicz = Co w dziczy kwiczy. Warszawa 2010, Multico.

Przyroda = Przyroda Polski. Cztery pory roku. Warszawa 2009, Multico.

KŁOSZ. = Elżbieta Kłoszewska

Użyt. = Użytkowanie dziko rosnących roślin przez ludność wiejską z okolic Puszczy Knyszyńskiej. Supraśl 1995, Zespół

Parków Krajobrazowych w Supraślu.

KOEH. = Witold Koehler (1909-1988)

– Ścieżka = Ścieżka wiedzie przez las. Warszawa 1971, PWRiL.

KONARZ. = Marek Konarzewski (1961-)

– Biebrza = Biebrza. w: C. Andrejczuk, M. Konarzewski „Biebrza”, Warszawa 2008, WYd. G+J RBA.

KONW. = Tadeusz Konwicki (1926-)

Bohiń = Bohiń. Warszawa 1987, Czytelnik.

KORS. = Włodzimierz Korsak

Las = Las mi powiedział. Zielona Góra 1969, Lubuskie Towarzystwo Kultury..

Pieśń = Pieśń puszczy. Powieść myśliwska. Warszawa 1924, Perzyński Niklewicz i S-ka.

Rok = Rok myśliwego. Poznań 1922, Księżnica Narodowa, Wielkopolska Księgarnia Nakładowa.

Trop = Na tropach przyrody. Olsztyn 1978, WYd. Pojezierze.

KOSS. = Simona Kossak (1943-2007)

Opow. = Opowiadania i ziołach i zwierzętach. Warszawa 1995, Wydawnictwo Alfa.

KOSSAK Z. = Zofia Kossak (1889-1968)

Rok = Rok polski. Obyczaj i wiara. Warszawa 1997, Instytut Wydawniczy PAX.

KOW. Z. = Zbigniew Kowalski (1907-1955)

Czytam = Czytam las. Warszawa 1957, ISKRY.

KOWAL. = Maria Kowalewska (1901-1991)

Po kraju = Po kraju ussuryjskim – tłum. W. K. Arsenjewa. Warszawa 1951, Książka i Wiedza.

KOWA.-KOWN. = Maria Kowalewska (1901-1991), Maria Kownacka (1894-1982)

Głos I = Głos przyrody. Wiosna, lato. Warszawa 1969, Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia.

Głos II = Głos przyrody. Jesień, zima. Warszawa 1969, Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia.

KOZŁ. = Wiktor Kozłowski (1791-1858)

Term. =Pierwsze początki terminologii łowieckiej. Warszawa 1822, Drukarnia N. Glücksberga, Księgarza i Typografa

Królewskiego Uniwersytetu.

KOŻUCH. = Jerzy Kożuchowski

Bekasy = Bekasy. Warszawa 1948, nakładem spółdzielni „Jedność Łowiecka”.

KRUSZ. = Andrzej G. Kruszewicz

Ptaki I = Ptaki Poski. Tom 1. Warszawa 2005, Oficyna Wydawnicza Multico.

KRYN. = Albin Kryński (1930-1987)

Z kart = Z kart łowiectwa polskiego. Warszawa 1991, Wydawnictwo „Sport i Tusytyka”.

KRZEM. = Marek P. Krzemień (1945-)

Słowa. = 1000 słów o łowiectwie. Warszawa 1986, Wydawnictwo MON.

KSIĄŻEK = Michał Książek (1978-)

– Jakuck = Jakuck. Wołowiec 2013, Wydawnictwo Czarne.

K.-T.-P.-W. = Jan Krop, Józef Twardzik, Józef Pilch, Jadwiga Wronicz

Cieszyn. = Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego . Wisła, Ustroń 1995, Towarzystwo Miłośników Wisły, Towarzystwo

Miłośników Ustronia.

KUCH. = Jan Edward Kucharski (1914-1979)

– Lato = Lato. w: Włodzimierz Puchalski „W krainie łowów”, Warszawa 1973. Sport i Turystyka.

– Wędrówki = Wędrówki z dziadkiem Romanem. Warszawa 1985. KAW.

KULCZ. = Antoni Kulczycki

Słonka = Słonka. Warszawa 1973, PWRiL.

KUŃKA = Adam Kuńka

Ciern. = Zróżnicowanie i zmiany liczebnośąci terytoriów cierniówki Sylvia communis na początku sezonu lęgowego. Ptaki Śląska

2012, 19, Bytom 2012, Górnośląskie Koło Ornitologiczne.

KUP.-KON. = Janusz Kupryjanowicz, Marek Konarzewski (1961-)

Ścieżki = Nadrzecznymi ścieżkami Podlasia. Białystok 2008, Wyd. Uniw. Trans Humana.

KUREK = Jalu Kurek (1904-1983)

– Księga = Księga Tatr. Warszawa 1955, Iskry.

KURZ. = Jacek Kurzawa

Kózki = Kózkowate – Cerambycidae. http://www.entomo.pl/coleoptera/cerambycidae/cerlistwern.php

KUŹNIEWSKI E. AUGUSTYN-PUZIEWICZ J. 1986. Przewodnik ziołolecznictwa ludowego. Warszawa-Wrocław, PWN.

LEW.-TUK. = Katarzyna Lewańska-Tukaj

Rok = W: Rok myśliwego 2011 (kalendarz). Warszawa, wyd. Forest.

LIPN.-WÓJ. = Ludwik Lipnicki, Hanna Wójciak

Porosty = Porosty. Klucz – atlas do oznaczania najpospolitszych gatunków. Warszawa 1995, WSiP.

LUBL. = Karolina Lubliner-Mianowska

Mchy = Mchy i porosty. Warszawa 1937, Nakładem „Naszej Księgarni”.

Wydmy = Wydmy nadmorskie wymagają ochrony. Przyroda polska 7/57 s.3. Warszawa 1977, LOP.

ŁAP. = Włodzimierz Łapiński (1939-)

August. = Augustowski bór. Bryzgiel 2010, Wydawnictwo Włodzimierz Łapiński.

Pojednanie = Pojednanie z lasem. Warszawa 1992, Warszawska Drukarnia Aycydensowa.

Wędrówka = Wędrówka po puszczy. Białystok 1986, Krajowa Agencja Wydawnicza.

W kniei. = W kniei. Kraków 1980, Krajowa Agencja Wydawnicza.

ŁUCZAJ = Łukasz Łuczaj, Krzysztof Oklejewicz, Kazimierz Andrzej Nowak, Ewa Pirożnikow

Ludowe = Ludowe nazwy głogów (Crataegus) i róż (Rosa) w Polsce od końca XIX w. do czasów obecnych. 2008, Rocznik

Dendrologiczny 56: 115-129.

MACIEJ. = Stefan Maciejewski

Saga = Saga o ginących i uratowanych. Kraków 1995, Oficyna Wydawnicza PAROL.

MAJ. = Erazm Majewski (1858-1922)

Słownik = Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych, zawierający ludowe oraz naukowe nazwy i synonimy polskie, używane dla zwierząt i roślin od XV-go wieku aż do chwili obecnej. Warszawa 1891, Nakładem Prenumeratorów.

MAJEWSKI E. 1894. Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich. Warszawa, Nakładem autora.

MALCZ. = Rafał Malczewski (1892-1965)

Tatry = Tatry i Podhale. Poznań 1935, Wydawnictwo Polskie (reprint).

MARCH. = Jan Marchlewski

Trop = Z tropu w trop… czyli czytanie tropów i śladó zwierząt. Kraków 1946, Nakładem Państwowej Rady Ochrony

Przyrody.

M. Arcta Słownik staropolski: 26.000 wyrazów i wyrażeń używanych w dawnej mowie polskiej w 2 tomach, opracowany przez Antoniego Krasnowolskiego i Władysława Niedźwiedzkiego (1914)

MARSZ. = Edward Marszałek

Lasy = Lasy Polski. Warszawa 2008, Multico.

MAZUR. = Władysław Mazurek

– Jesień = Jesień. w: Włodzimierz Puchalski „W krainie łowów”, Warszawa 1973. Sport i Turystyka.

MĄD. = Józef Mądalski

– Rośl. = Jak należy zbierać i konserwować rośliny do celó naukowych. Warszawa 1955. PWN.

MIC.-SOB. = Jadwiga Mickiewicz, Dygna Sobotka

Zarys = Zarys briologii. Warszawa 1973, PWN.

MIŁOSZ = Czesław Miłosz (1911-2004)

Issa = Dolina Issy. Kraków 1989, Wydawnictwo Literackie.

MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H., ZAJĄC A., ZAJĄC M. 2002. TFlowering Plants and Pteridophytes of Poland – a Checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. IB PAN, Kraków.

MOKŁO. = Kazimierz Mokłowski (1869-1905)

Sztuka = Sztuka ludowa w Polsce. Lwów 1903, Nakładem Księgarni H. Altenberga.

MORACZEWSKI I. R. SUDNIK-WÓJCIKOWSKA B., NOWAK K. A., RUTKOWSKI L., DUBIELECKA B., GALERA H., 2008. Flora ojczysta. System identyfikacji roślin i atlas, CD-ROM (program komputerowy, wersja 3024, z dnia 10.3.2008). Cortex Nova, Bydgoszcz.

MYCZ. = Stefan Myczkowski (1923-1977)

– Puszcza = Puszcza. w: Włodzimierz Puchalski „Puszcza”, Warszawa 1975. Sport i Turystyka.

NEUN. = Marian Neunberg

Owady = Najważniejsze szkodliwe owady leśne. Warszawa 1950, PWRiL.

NIEW. = Stanisław Niewiadomski

Bezdroża = Na leśnych bezdrożach. Warszawa 1956, Wydawnictwo ISKRY.

NOWAK J.K. = Józef Karol Nowak (1920-)

Żywiec = Słownik gwary górali żywieckich. Warszawa 2000, Nakładem Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej.

OCHYRA R., ŻARNOWIEC J., BEDNAREK-OCHYRA H. 2003. Census Catalouge of Polish Mosses. Katalog mchów Polski. IB PAN, Kraków.

OREŃ. = Jerzy Oreński

Głuszec = Głuszec. (Tetrao urogallus) monografia. Warszawa 1908, Nakładem Redakcji „Łowca Polskiego”.

ORZECH. = Ryszard Orzechowski

Ptaki = Zespół lęgowych ptaków wodnych starorzeczy środkowej Odry. Ptaki Śląska 2012, 19, Bytom 2012, Górnośląskie

Koło Ornitologiczne.

ORZESZ. = Eliza Orzeszkowa (1841-1910)

Niemen = Nad niemnem. Warszawa 2000, Wydawnictwo MEA.

Zielnik =Anna Maria Kielak: Zielnik roślin nadniemeńskich Elizy orzeszkowej. Warszawa – Lida, 2006. (http://pawet.net/library/history/city_district/data_people/dzieiachy_mastactwau/azhieshka/O_kresowym_zielniku_Elizy_Orzeszkowej.html).

OSSEN. = Ferdynand Antoni Ossendowski (1876-1945)

Puszcze = Puszcze polskie. Poznań 1936, Wydawnictwo Polskie (reprint).

W polskiej = W polskiej dżungli (Polesie). Łomianki 2009, Wydawnictwo LTW.

PAC-POM. = Leopold Pac-Pomarnacki (1907-1992)

A było = A było to w kniei…. Przemyśl 1982, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu.

PAN.-ROM. = Eugeniusz Panek, Maciej Romański

Śluz. = Śluzowce północno-wschodniej Polski – przewodnik terenowy. Suwałki 2010, Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”.

PAUK. = Eugeniusz Paukszta (1916-1979)

Diabeł. = Gdzie diabeł mówi dobranoc. Warszawa 1959, Wydawnictwo ISKRY.

Wiatroł. = Wiatrołomy. Zakrzewo 2009, Wydawnictwo Replika.

Zatoka = Zatoka Żarłocznego Szczupaka.Poznań 1989, Wydawnictwo Poznańskie.

PILAT A. 1978. Mały atlas grzybów. Tłum. H. Orłoś. Warszawa, PWRiL.

POD.-SIER. = Teresa Podgórska, Zbigniew Sierota

Las = Las – człowiek… człowiek – las. Warszawa 2011, CILP.

POL = Wincenty Pol (1807-1872)

Obrazy = Obrazy z życia i natury. Seria 1-2. Kraków 1869-1870, Towarzystwo Przyjaciół Oświaty.

PUCH. = Włodzimierz Puchalski (1909-1979)

Bezkrwawe = Bezkrwawe łowy. Warszawa 1951, Nasza Księgarnia.

Bezkrwawe2 = Bezkrwawe łowy. Warszawa 1954, Nasza Księgarnia, wyd. III.

Rozlewiska = Na rozlewiskach Biebrzy i narwi. Warszawa 1972, Sport i Turystyka.

Łabędź = W krainie łabędzie. Warszawa 1956, Nasza Księgarnia.

Wśród trzcin = Wśród trzcin i wód. Warszawa 1955, Nasza Księgarnia.

Wyspa = Wyspa kormoranów. Warszawa 1957, Nasza Księgarnia.

RADW. = Zofia Radwańska-Paryska (1910-2001)

Słownik = Słownik gwarowy góralskich nazw roślin z Tatr i Podtatrza. Zakopane 1992, Tatrzański Park Narodowy.

RADYŃ. = Ludwik Radyński

– Echa = Echa trąbek myśliwskich. Warszawa 199a, Polski Dom Wydawniczy.

RADZ. = Walery Eliasz (1840-1905)

Szkice = Szkice z podróży w Tatry. Poznań 1874, Nakład Tygodnika Wielkopolskiego.

RODZ. = Maria Rodziewiczówna (1863-1944)

Lato = Lato leśnych ludzi. Warszawa 1974, Iskry.

ROST. = Józef Tomasz Rostafiński (1850-1928)

Słownik = Słownik polskich imion rodzajów oraz wyższych skupień roślin, poprzedzony historyczną rozprawą o źródłach. Kraków 1900, Nakłdaem Akademii Umiejętności.

ROZW. = J. Rozwadowski

Porad. = Poradnik dl amiłośników sportu wędkowego czyli sztuka łowienia pstrąga, lipienia i łososia na wędkę. Kraków 1900,

Drukarnia czasopisma „Czas”.

R. Z. O. = Jezry Romanowski, Tomasz Zając, Lidia Orłowska

Wydra = Wydra – ambasador czystych wód. Kraków 2010, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

SAN.-WÓJ. = Henryk Sandner, Zdzisława Wójcik

Kalendarz = Kalendarz przyrody. Warszawa 1978, Wiedza Powszechna.

SAND. = Henryk Sandner

Owady = Owady. Warszawa 1989, PWN.

SD = Słownik Języka Polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego z r. 1958. Warszawa, PWN.

SEKUT. = Stanisław Sekutowicz (1907-1944)

Gady = Gady-płazy. Lwów-Warszawa 1938, Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych.

SIENK. = Henryk Sienkiewicz (1846-1916)

Biał. = Z Puszczy Białowieskiej. 1907, Nakład Gebethnera i Wolffa.

SIENN. = Marcin Siennik (-1588)

Ziel. = Zielnik. Za: Brodacki J.: Porównanie starych i nowych nazw ziół http://herbarz.wordpress.com/2011/06/08/porownanie-nazw-ziol

SIER. = Wacław Sieroszewski (1858-1945)

Now. = Nowele. 1950, PIW.

SL = Słownik Języka Polskiego M. Samuela Bogumiła Lindego z r. 1854. Reprint z r. 1994, Warszawa, Wydawnictwo „GUTENBERG-PRINT”.

SŁOW. LEŚN. DRZEW. MYŚL. = Słownik encyklopedyczny dla leśników, drzewiarzy i myśliwych. Warszawa 1959. PWRiL.

SOKOŁ. = Jan Sokołowski (1899-1982)

Pasikoniki = Pasikomiki. Warszawa 1960, Nasza Księgarnia.

Ptaki I = Ptaki ziem polskich. Tom I. Warszawa 1958, PWN.

Ptaki II = Ptaki ziem polskich. Tom II. Warszawa 1958, PWN.

SOKOŁOWSKI A. 2010. Puszcza Augustowska. Warszawa, CILP.

SKUP. = Norbertt Skupniewicz

Pory = Proy roku – haiku. Kraków 2004, Wydawnictwo Krytyki Artystycznej Miniatura.

SNOW. = Marek Snowarski

Grzyby = Atlas grzybów Polski. http://www.grzyby.pl

STAS. = Andrzej Stasiuk

Zima = Zima. Wołowiec 2001, Wydawnictwo Czarne.

STASZ. = Józef Staszewski

Słownik = Słownik geograficzny – pochodzenie i znaczenie nazw geograficznych. Warszawa 1959, WP.

STAW. = Tadeusz Stawarczyk

Ptaki = Rzadkie ptaki Polski. Wrocaw 1994, Wydawnictwo Dolnośląskie.

STROJ. = Władysław Strojny (1923-1992)

Kozior. = Kozioróg dębosz – najokazlszy chrząszcz polski. Wrocław 1985, KAW.

STRUTYŃSKI J. 1972. Polskie nazwy ptaków krajowych. PAN, Prace Komisji Językoznawstwa, Nr 33.

SUDNIK-WÓJCIKOWSKA B., WERBLAN-JAKUBIEC H. (red) 2004. Gatunki roślin. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 9. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 228.

SUMIN. = Piotr Sumiński

Borsuk = Borsuk. Warszawa 1989, PWRiL.

SZAFER = Władysław Szafer (1886-1970)

Epoka = Epoka lodowa. Warszawa 1950, PZWS.

SZAŁAP. = Edward Szałapak

Słow. = Tradycyjny i współczesny słownik łowiecki. Wrocław 1984, PWRiL.

SZWEY. = Alicja i Jerzy Szweykowscy

Słownik = Słownik botaniczny. Warszawa1993, Wiedza Powszechna.

SZWEYKOWSKI J. 2006. An Annotated Checklist of Polish Liverworts and Hornworts. Krytyczna lista wątrobowców i glewików Polski. IB PAN, Kraków.

ŚWIĘT. Z. = Zygmunt Świętorzecki (1911-1964)

Głuszce = Głuszce, diabły i Mitsouko. Warszawa 1988, KAW.

ŚWIĘT. B. = Bolesław Świętorzecki (1876-1938)

Głusz. = Głuszec. Monografja. Warszawa 1925, Nakładem Myśliwskiej Spółdzielni Wydawniczej.

Wilk = Wilk. Monografja. Warszawa 1926, Nakładem Myśliwskiej Spółdzielni Wydawniczej.

TACZAN. = Władysław Taczanowski (1819-1890)

Ptaki I = Ptaki krajowe. Tom I. Kraków 1882, Wydanie Akademii Umiejętności w Krakowie.

Ptaki II = Ptaki krajowe. Tom II. Kraków 1882, Wydanie Akademii Umiejętności w Krakowie.

TOBOL. = Zygmunt Tobolewski

Porosty =Porosty – klucz do oznaczania gatunków krajowych. Warszawa 1972, PWN.

TOMAN. = Jakub Tomanek

Botanika = Botanika leśna. Warszawa 1980, PWRiL.

TOMIAŁOJĆ L., STAWARCZYK T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław.

TOPIŃ. = Piotr Topiński

Bobry = Kampinoskie bobry. Warszawa 1987, Wyd. „Alfa”.

ULEW. = Bożena Ulewicz

– Mazurskie = Mazurskie impresje. w: Andrzej Stachurski „Mazurskie impresje”, Olsztyn 1994, Agencja Fotograficzno-Wydawnicza „Mazuruy”.

URBAŃSKI J. 1957. Krajowe ślimaki i małże. Warszawa, PZWS.

VINC. = Stanisław Vincenz (1888-1971)

Zwada = Na wysokiej połoninie. Nowe czasy. Zwada. Warszawa 1981, Instytut Wydawniczy PAX.

Listy z nieba = Na wysokiej połoninie. Listy z nieba. Warszawa 1981, Instytut Wydawniczy PAX.

WAL. = Jan Walencik

Smak = Smak białowieskiego miodu. Jak kręciłem serial „Tętno pierwotnej puszczy”. Białowieża 2010, Żubrowa 10.

WAN. = Henryk Waniek (1942-)

Hermes = Hermes w górach śląskich. Wrocław 1995, Wydawnictwo Dolnośląskie.

WAŃK. = Melchior Wańkowicz (1892-1974)

Lata = Szczenięce lata. Kraków 1987, Wydawnictwo Literackie.

WĄSIK = Sławomir Wąsik (1960 -)

Płazy = Płazy i gady Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Warszawa 2011, Wydawnictwo Epograf;

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych.

Zwierz. = Zwierzęta Polski. Spotkania. Warszawa 2007, MULTICO Oficyna Wydawnicza.

WĄSOWSKI R., PENKOWSKI A. 2003. Ślimaki i małże Polski. Warszawa, Multico Oficyna Wydawnicza.

WDOW. J. Z. = Jacqueline i Zdzisław Wdowińscy

Tropem = Tropem bobra. Warszawa 1975, PWRiL.

WEYS. = Józef Weyssenhoff (1860-1932):

Puszcza = Puszcza. Poznań 1995, Grupa Wyd. „Słowo” sp. z o.o.

Soból = Soból i panna. Warszawa 2007, Świat Książki.

WIERZ. = Izabela Wierzbowska

Wilk = wilk. Kraków 2010, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

WILCZEK = Lech Wilczek

Grzyby = Grzybów było w bród. Warszawa 1967, Nasza Księgarnia.

Oko = Oko w oko. Warszawa 1959, Nasza Księgarnia.

WILK = Mariusz Wilk (1955-)

Dom = Dom nad Oniego. Warszawa 2006, Noir sur Blanc.

Lotem = Lotem gęsi. Warszawa 2012, Noir sur Blanc.

Włócz. = Dom włóczęgi. Warszawa 2014, Noir sur Blanc.

Wołoka = Wołoka. Kraków 2006, Wydawnictwo Literackie.

WODZ. = Kazimierz Wodzicki (1816-1889)

Słonka = Słonka. Zapiski ornitologiczne. T. 10. Lwów 1929, Małopolskie Towarzystwo Łowieckie.

Wspom. = Wspomnienia z życia łowieckiego. Lwów 1928, Małopolskie Towarzystwo Łowieckie.

WOJEWODA W. 2003. Checklist of Polish Larger Basidiomycetes. Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów podstawkowych Polski. IB PAN, Kraków.

WOLF.-LEOŃ. = Krzysztof Wolfram (1946-), Jan Leończuk (1950-)

Knysz. = Wielka Księga Zwierząt Puszczy Knyszyńskiej. Supraśl 201, Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska.

WYSŁ. = Franiciszek Wysłouch (1896-1978)

Echa = Echa Polesia. Łomianki 2012, Wydawnictwo LTW.

Opow. = Opowiadania poleskie. Łomianki 2012, Wydawnictwo LTW.

Ścieżki = Na ścieżkach Polesia. Łomianki 2012, Wydawnictwo LTW.

ZABOR. = Stanisław Zaborowski (1864-1939)

W sercu = W sercu kniei. Obrazy myśliwskie. Warszawa 1930, Dom Książki Polskiej Spółka Akcyjna.

ZAHRADNIK J. 2001. Przewodnik kózkowate – tłum. M. Garbarczyk. MULTICO, Warszawa.

ZARZ. = Joanna Zarzyńska, Paweł Zarzyński

Muflon =Muflon – dziki przodek owcy. Fauna&flora 7, 2009 (http://www.faunaflora.com.pl/archiwum/2009/lipiec/lipiec.php).

ZIEL. = Regina Zielińska

Nazwy = Polskie i łacińskie nazwy krajowych roślin leczniczych. Warszawa 1957, PZWL.

ŻAB. = Jan Żabiński (1897-1974)

Tur = Dlaczego w Polsce wyginął tur. Przyroda polska 7/57 s.4. Warszawa 1957, LOP.

ŻEBR. = Józef Żebrowski

Amur = W przyamurskiej tajdze. Warszawa 1998, Wydawnictwo Łowiec Polski.

ŻER. = Stefan Żeromski (1864-1925)

– Doktor. = Doktor Piotr. Warszawa 1973, Czytelnik.

– Dzien. = Dzienniki. Warszawa 1973, Czytelnik.

– Ludzie = Ludzie bezdomni. Warszawa 1973, Czytelnik.

– Nokturn = Nokturn. Warszawa 1973, Czytelnik.

– O żołn. = O żołnierzu tułaczu. Warszawa 1973, Czytelnik.

– Popioły = Popioły. T 1-3. Warszawa 1973, Czytelnik.

– Promień = Promień. Warszawa 1973, Czytelnik.

– Przedwiośnie = Przedwiośnie. Warszawa 1973, Czytelnik.

– Puszcza. = Puszcza jodłowa. Warszawa 1973, Czytelnik.

– Słowo = Słowo o bandosie. Warszawa 1973, Czytelnik.

– Syzyf. = Syzyfowe prace. Warszawa 1973, Czytelnik.

– Wiatr = Wiatr od morza. Warszawa 1973, Czytelnik.

– Wierna = Wierna rzeka. Warszawa 1973, Czytelnik.

– Zmierzch = Zmierzch. Warszawa 1973, Czytelnik.

– Zapom. = Zapomnienie. Warszawa 1973, Czytelnik.

ŻMUDZ. = Ludwik Żmudziński

Bałtyk = Świat zwierzęcy Bałtyku. Warszawa 1974, WSiP.

© Copyright 1990-2019 Grzegorz Bobrowicz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć i treści wymaga pisemnej zgody autora.

Powrót do góry