To Top

„Słownik polskiego języka przyrodniczego” jest autorskim projektem Grzegorza Bobrowicza. Prace nad słownikiem zostały zapoczątkowane w roku 1990, a od roku 2010 prowadzone są intensywnie. Słownik jest zbiorem wyrazów opisujących dziką przyrodę Polski; głównie w skali makroskopowej (pominięto skalę mikro, budowę wewnętrzną organizmów, procesy fizjologiczne). Obejmuje on nazwy używane obecnie i dawniej, w tym gwarowe i ludowe. Słownik adresowany jest do wszystkich którym bliska jest dzika przyroda Polski. Więcej

Zakres tematyczny Słownika:

 • nazwy gatunków roślin Polski – dzikich i zadomowionych, m.in. grzybów, porostów, mszaków, paprotników, roślin nasiennych;
 • nazwy gatunków zwierząt Polski – dzikich i zadomowionych, m.in. mięczaków, stawonogów, kręgowców;
 • nazwy części roślin i zwierząt;
 • głosy zwierząt;
 • nazwy środowisk przyrodniczych, zbiorowisk roślinnych;
 • nazwy rzeźby terenu, wód, gleb; określenia miejsc w terenie itp.;
 • nazwy używane w leśnictwie dotyczące lasów, ich części itp.;
 • nazwy łowieckie dotyczące zwierząt, sposobów ich wabienia i in.;
 • nazwy używane w wędkarstwie dotyczące wód, ich fragmentów i in.;
 • nazwy używane w rolnictwie dotyczące obszarów rolnych, ich fragmentów i in.;
 • nazwy meteorologiczne, m.in. stany pogody, zjawiska na niebie itp.;
 • nazwy pór roku, miesięcy, pór dnia.

Obecnie w Słowniku znalazły się między innymi w dużej części kompletne nazwy gatunków takich grup systematycznych, jak: grzyby, porosty, paprotniki, rośliny nasienne; chrząszcze (część), motyle (część), prostoskrzydłe, ważki, mięczaki, minogi, ryby, ptaki. W przygotowaniu mszaki; pajęczaki, owady (pozostałe grupy), wije, skorupiaki, płazy, gady, ssaki.

Prezentowana część Słownika liczy około 15 tysięcy haseł. Docelowo szacuję, że objętość Słownika sięgnie około 50 tysięcy haseł. Na razie pozostawiam otwartą kwestię cytatów do poszczególnych haseł. Do niektórych haseł je zamieszczam; zwłaszcza cytaty nawiązujące do pochodzenia nazwy. Wykaz źródeł

Zapraszam wszystkich miłośników polskiego języka przyrodniczego do dzielenia się swoimi uwagami na temat Słownika lub poszczególnych jego haseł. Mniej

ŁYSICZKA mikol. <nazwa grzybów z rodziny pierścieniakowatych Strophariaceae>:
Δ ŁYSICZKA BAGIENNA Psilocybe uda,
Δ ŁYSICZKA BIAŁAWA P. albonitens,
Δ ŁYSICZKA BŁOTNA P. strictipes,
Δ ŁYSICZKA CEGLASTA P. lateritia (in. maślanka ceglasta; daw. bedłaka ceglasta, bedłki ceglaste, opieńki olszowe gorzkie, ostrzępka ceglastawa, płomiennica rozpostarta),
Δ ŁYSICZKA CIEMNOBRĄZOWA P. subviscida,
Δ ŁYSICZKA CZARNOBRĄZOWA P. montana (daw. półcierniówka czarnobrunatna),
Δ ŁYSICZKA CZARNOZARODNIKOWA P. melanosperma (daw. pieczarka czarnozarodnikowa, pierścieniak czarnozarodnikowy),
Δ ŁYSICZKA DROBNA P. crobula,
Δ ŁYSICZKA KORZENIASTA P. radicosa (in. maślanka korzeniasta; daw. ostrzępka cuchnąca),
Δ ŁYSICZKA KRUCHAWECZKOWATA P. inuncta,
Δ ŁYSICZKA LANCETOWATA P. semilanceata (daw. bedłka lancetowata, cierniówka lancetowata, kołpaczek lancetowaty),
Δ ŁYSICZKA ŁAGODNA P. capnoides (in. maślanka łagodna; daw. ostrzępka poddymiona),
Δ ŁYSICZKA ŁAJNOWA P. semiglobata (in. pierścieniak półkolisty; daw. pierścieniak łajnowy),
Δ ŁYSICZKA ŁUSKOWATA P. squamosa (in. pierścieniak łuskowaty; daw. pieczarka łuszczkowata),
Δ ŁYSICZKA MĄKOWONNA P. tenax,
Δ ŁYSICZKA MITROWATOZARODNIKOWA P. phyllogena,
Δ ŁYSICZKA MURAWOWA P. coronilla (in. pierścieniak wieńczony; daw. opaska koroniasta, pierścieniak koroniasty),
Δ ŁYSICZKA NIEBIESKAWA P. caerulea (in. pierścieniak modry; daw. pierścieniak białoniebieski),
Δ ŁYSICZKA NIEBIESKOZIELONA P. aeruginosa (in. pierścieniak grynszpanowy; daw. bedłka grynszpanowa, b. psia (zielona), b. siwa, b. zielona, grzyb zielony, pieczarka zielona, pierścieniak niebieskozielony, p. opaska zaśniedziała, p. zielony, psiug, zielonka, zielonka dzika, żyd),
Δ ŁYSICZKA NIEPEWNA Hypholoma ambiguum,
Δ ŁYSICZKA OCHROWOPŁOWA Psilocybe subericaea,
Δ ŁYSICZKA ODCHODOWA P. coprophila (daw. cierniówka nawozowa, łysiczka gnojowa, ł. nawozowa),
Δ ŁYSICZKA OKAZAŁA P. hornemannii,
Δ ŁYSICZKA PŁONNIKOWA P. ericaea (in. maślanka płonnikowa; daw. ostrzępka płonnikowa),
Δ ŁYSICZKA POMIOTOWA P. merdaria (daw. bedłka pomiotowa, pierścieniak pomiotowy),
Δ ŁYSICZKA SIWOBRĄZOWA P. canobrunnea (daw. bedłka siwo-brunatna, cierniówka siwo-brunatna, łysiak czarnobrunatny),
Δ ŁYSICZKA STOŻKOWATA P. luteonitens,
Δ ŁYSICZKA ŚMIERDZĄCA P. inquilina,
Δ ŁYSICZKA TORFOWA P. turficola,
Δ ŁYSICZKA TORFOWISKOWA P. elongata (in. maślanka torfowcowa),
Δ ŁYSICZKA TROCINOWA P. rugosoannulata (in. ł. uprawna, pierścieniak uprawny),
Δ ŁYSICZKA TRUJĄCA P. fascicularis (in. ł. wiązkowa, maślanka wiązkowa; daw./lud. bedłka psia, b. wiązkowa, fałszywa opieńka, grzyb psi, g. wiązkowaty, g. wilczy, hnyleć, hub pieski, huba, huba psia, maślanka jadowita, m. trująca, mieszanka, opieniek, opieńka, opieńka dzika, o. fałszywa, o. pieska, o. psia, o. trująca, o. wiązkowa, opieńki, opieńki dzikie, o. fałszywe, o. olszowe żółte, ostrzępka wiązkowa, paskudztwo, pieńki, pniaczek, pniaczek psi, pniakówka, pniówka, podpieńka, podpieńki, podsikaniec, przypinka, psiak, psiana, psiobeda, psiobedłka, psiuba drobna, rzędówka, tańcówka, wierzbówka, wyscyrki psie, żabi, żyd),
Δ ŁYSICZKA WRZOSOWISKOA P. ericaea (in. maślanka wrzosowa; daw. bedłka wrzosowa, cierniówka wrzosowa, kołpaczek wrzosowy, łysak wrzosowiskowy),
Δ ŁYSICZKA WYSOKOGÓRSKA P. velifera,
Δ ŁYSICZKA ZIELONAWA P. subviridis (in. maślanka zielonawa),
Δ ŁYSICZKA ZIELONONIEBIESKA P. pseudocyanea,
Δ ŁYSICZKA ZIELONOŻÓŁTAWA P. ericaeoides (in. maślanka żłobkowana),
Δ ŁYSICZKA ZYGZAKOWATOTRZONOWA P. marginata (in. maślanka obrzeżona, m. zygzakowatotrzonowa).

 • 1

© Copyright 1990-2020 Grzegorz Bobrowicz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć i treści wymaga pisemnej zgody autora.

Powrót do góry