To Top

„Słownik polskiego języka przyrodniczego” jest autorskim projektem Grzegorza Bobrowicza. Prace nad słownikiem zostały zapoczątkowane w roku 1990, a od roku 2010 prowadzone są intensywnie. Słownik jest zbiorem wyrazów opisujących dziką przyrodę Polski; głównie w skali makroskopowej (pominięto skalę mikro, budowę wewnętrzną organizmów, procesy fizjologiczne). Obejmuje on nazwy używane obecnie i dawniej, w tym gwarowe i ludowe. Słownik adresowany jest do wszystkich którym bliska jest dzika przyroda Polski. Więcej

Zakres tematyczny Słownika:

 • nazwy gatunków roślin Polski – dzikich i zadomowionych, m.in. grzybów, porostów, mszaków, paprotników, roślin nasiennych;
 • nazwy gatunków zwierząt Polski – dzikich i zadomowionych, m.in. mięczaków, stawonogów, kręgowców;
 • nazwy części roślin i zwierząt;
 • głosy zwierząt;
 • nazwy środowisk przyrodniczych, zbiorowisk roślinnych;
 • nazwy rzeźby terenu, wód, gleb; określenia miejsc w terenie itp.;
 • nazwy używane w leśnictwie dotyczące lasów, ich części itp.;
 • nazwy łowieckie dotyczące zwierząt, sposobów ich wabienia i in.;
 • nazwy używane w wędkarstwie dotyczące wód, ich fragmentów i in.;
 • nazwy używane w rolnictwie dotyczące obszarów rolnych, ich fragmentów i in.;
 • nazwy meteorologiczne, m.in. stany pogody, zjawiska na niebie itp.;
 • nazwy pór roku, miesięcy, pór dnia.

Obecnie w Słowniku znalazły się między innymi w dużej części kompletne nazwy gatunków takich grup systematycznych, jak: grzyby, porosty, paprotniki, rośliny nasienne; chrząszcze (część), motyle (część), prostoskrzydłe, ważki, mięczaki, minogi, ryby, ptaki. W przygotowaniu mszaki; pajęczaki, owady (pozostałe grupy), wije, skorupiaki, płazy, gady, ssaki.

Prezentowana część Słownika liczy około 15 tysięcy haseł. Docelowo szacuję, że objętość Słownika sięgnie około 50 tysięcy haseł. Na razie pozostawiam otwartą kwestię cytatów do poszczególnych haseł. Do niektórych haseł je zamieszczam; zwłaszcza cytaty nawiązujące do pochodzenia nazwy. Wykaz źródeł

Zapraszam wszystkich miłośników polskiego języka przyrodniczego do dzielenia się swoimi uwagami na temat Słownika lub poszczególnych jego haseł. Mniej

CZUBAJKA
1a. mikol. <nazwa grzybów z rodziny pieczarkowatych Agaricaceae>:
Δ CZUBAJKA BIAŁOTRZONOWA Macrolepiota excoriata (daw. bedłka pieczarka łupna, cz.
bezskórkowa, cz. wyłuszczona, sowa),
Δ CZUBAJKA CZERWIENIEJĄCA M. rhacodes (in. cz. brązowiejąca; daw. bedłka
czerwieniejąca),
Δ CZUBAJKA GWIAŹDZISTA M. konradii,
Δ CZUBAJKA KANIA M. procera (in. cz. wyniosła, stroszka cielista; daw./lud. baran,
bedłka deszczochron, b. kania, b. parasol, b. parasolowata, b. wyniosła, b. wysoka,
bocian, bociek, cyganka, czapla, czubaj, czubajka, czubajka sowa, czubak, czubki,
deszczownik, długonogie, drop, dropki, drowpa, fifka, gapa, gapie nogi, giftowy,
gnojanka, gnojówka, gular(k)a, gularz, gule nogi, gule nóżki, guloba, guła, indor,
indyk, jastrzębiec, kania, kaniówka, kaniuga, kaniuk, sowa, kołpak, koszczka,
kuraczki, kurki, kuryca, kurza noga, marymucha, matka grzybia, m. grzybowa,
muchajerka, muchamor, muchar, muchara, mucharka, muchary białe, muchojadka,
muchomora biała, muchomorek, muchomorka, muchomór, muchomór biały, m. na
wysokiej nóżce, m. nietrujący, muchorówka żółta, muchota, muchotka, muszora,
muszorka, muszory,panna, pańskie nóżki, parasol, parasolka, parasolnik,
parasolowiec, paryzol, pieczara, pieczara wysoka, pieczarka, pieczarka polna,
piekarka, podwyżka, pomurchel, psi, psiuba, sowa, sowa duża, sójka, stroszka,
stroszka strzelista, szampany, szampion, ścierniówka, trucizna, turek, worona, wrona,
wysoka noga, wysokonóżka, żydówka),
Δ CZUBAJKA SUTKOWATA M. mastoidea (in. cz. beżowa, cz. właściwa, cz. wysmukła;
daw. drup, kania, kożuszek, parasol, stroszka wysmukła),
Δ CZUBAJKA ŻÓŁKNĄCA M. nympharum (in. cz. dziewczęca).
1b. mikol. <nazwa innych grzybów>:
Δ p. czernidłak (kołpakowaty).
Δ p. czernidłak (pospolity).
Δ p. muchomor (szarawy).
Δ p. pieczarka (łąkowa).
Δ p. płachetka zwyczajna.
Δ p. smardz (stożkowaty).
Δ p. twardzioszek (przydrożny).
Δ CZUBAJKA DROBNA p. pieczareczka (różowoblaszkowa).
Δ CZUBAJKA OBNAŻONA p. czubnik (siarkowy).
Δ CZUBAJKA OSTROŁUSKOWA p. czubajeczka (ostrołuskowa).
Δ CZUBAJKA TARCZOWATA p. czubajeczka (tarczowata).

 • 1

© Copyright 1990-2020 Grzegorz Bobrowicz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć i treści wymaga pisemnej zgody autora.

Powrót do góry