To Top

„Słownik polskiego języka przyrodniczego” jest autorskim projektem Grzegorza Bobrowicza. Prace nad słownikiem zostały zapoczątkowane w roku 1990, a od roku 2010 prowadzone są intensywnie. Słownik jest zbiorem wyrazów opisujących dziką przyrodę Polski; głównie w skali makroskopowej (pominięto skalę mikro, budowę wewnętrzną organizmów, procesy fizjologiczne). Obejmuje on nazwy używane obecnie i dawniej, w tym gwarowe i ludowe. Słownik adresowany jest do wszystkich którym bliska jest dzika przyroda Polski. Więcej

Zakres tematyczny Słownika:

 • nazwy gatunków roślin Polski – dzikich i zadomowionych, m.in. grzybów, porostów, mszaków, paprotników, roślin nasiennych;
 • nazwy gatunków zwierząt Polski – dzikich i zadomowionych, m.in. mięczaków, stawonogów, kręgowców;
 • nazwy części roślin i zwierząt;
 • głosy zwierząt;
 • nazwy środowisk przyrodniczych, zbiorowisk roślinnych;
 • nazwy rzeźby terenu, wód, gleb; określenia miejsc w terenie itp.;
 • nazwy używane w leśnictwie dotyczące lasów, ich części itp.;
 • nazwy łowieckie dotyczące zwierząt, sposobów ich wabienia i in.;
 • nazwy używane w wędkarstwie dotyczące wód, ich fragmentów i in.;
 • nazwy używane w rolnictwie dotyczące obszarów rolnych, ich fragmentów i in.;
 • nazwy meteorologiczne, m.in. stany pogody, zjawiska na niebie itp.;
 • nazwy pór roku, miesięcy, pór dnia.

Obecnie w Słowniku znalazły się między innymi w dużej części kompletne nazwy gatunków takich grup systematycznych, jak: grzyby, porosty, paprotniki, rośliny nasienne; chrząszcze (część), motyle (część), prostoskrzydłe, ważki, mięczaki, minogi, ryby, ptaki. W przygotowaniu mszaki; pajęczaki, owady (pozostałe grupy), wije, skorupiaki, płazy, gady, ssaki.

Prezentowana część Słownika liczy około 15 tysięcy haseł. Docelowo szacuję, że objętość Słownika sięgnie około 50 tysięcy haseł. Na razie pozostawiam otwartą kwestię cytatów do poszczególnych haseł. Do niektórych haseł je zamieszczam; zwłaszcza cytaty nawiązujące do pochodzenia nazwy. Wykaz źródeł

Zapraszam wszystkich miłośników polskiego języka przyrodniczego do dzielenia się swoimi uwagami na temat Słownika lub poszczególnych jego haseł. Mniej

BORÓWKA
1a. bot. <nazwa rodzimych gatunków krzewinek z rodziny wrzosowatych Ericaceae>:
Δ BORÓWKA BAGIENNA Vaccinium uliginosum (in. borówka bagnowa, b. łochynia, b.
pijanica, łochynia, pijanica; daw./lud. bagniak, bagnówka, brusznica, bujaki, chłochun,
durnica, jagoda małpia, klukwa, łochacze, łochinia, łochun, łochunia, szalonga,
szalonka, szalonki, włochinia, włochun, włochunia, włochynia, włochynie, żórawina),
Δ BORÓWKA BRUSZNICA V. vitis-idaea (in. borówka[zwł. poza Małopolską], b.
brzusznica, b. czerwona, b. kamioneczka, b. wiecznie zielona, b. wiecznozielona,
brusznica, b. czerwona, brusznica[zwł. w Małopolsce]; daw./lud. barwinek, borowcowie,
borowicz, borowicze, borowie, borowiec, borowina, borowinie, borowinka, borowiok,
borowisko, borowken, borownik, borówczak, borówczewie, borówczyny, borówczywie,
borówek, borówiana, borówie, borówki, b. barwinkowe, borównik, borzyk, borzyny,
bór, brusina, brusinka, brusińce, bruska, bruskiewki, brusowina, brusówka,
bruszczewie, bruszczyny, brusznice, bruszniczniak, brusznie, brusznik, bruśliny,
bruśnica, bruśniczka, bruśnie, brzuszesznik, brzusznica, czerwienica, czerwona
borówka, cz. jagoda, gogodza, gogodze, gogoza, gruszpan, gruszpônek, jagoda,
kamioneczka, kamionka, kwaśnica, muzbery, prejselberen, ścibôr, żórawina),
Δ BORÓWKA CZARNA V. myrtillus (in. borówka[zwł. w Małopolsce], b. czernica, b.
zwyczajna, czarna jagoda, czernica, cz. jagoda; daw./lud. afina, afiny, afyna, afyny,
borowina, borownik, borówczak, borôwka, borówki, borzyk, brusznica, carna jagoda,
cz. j. borowa, czarne jagody, czernice, czornyje jahody, jafena, jafery, jafiny, jagoda, j.
czarna, j. czernica, j. leśna, jagodnik, jagodowisko, jagodzina, jagodzisko, jagódka,
modra jagoda, sinica),
Δ BORÓWKA HALNA V. gaultherioides,
1b. bot. daw./lud. <nazwa innych roślin>:
Δ BORÓWKA, B. ŚCIELĄCA SIĘ p. mącznica lekarska.
Δ BORÓWKA BAGIENNA DROBNA, B. TORFOWA, B. ŻORAWINA, B. ŻÓRAWINA,
B. ŻURAWINA p. żurawina (błotna).

BORÓWKA entom. <nazwa chrząszczy z rodziny kózkowatych Cermabycidae>:
Δ BORÓWKA daw. p. ściga.
Δ BORÓWKA BRUNATNA Tetropium castaneum (in. ściga lśniąca; daw. brunatek),
Δ BORÓWKA MATOWA T. fuscum (in. b. żółta, ściga matowa),
Δ BORÓWKA MODRZEWIOWA T. gabrieli (in. ściga modrzewiowa).

BORÓWKA p. borowik (szlachetny).

BORÓWKA p. koźlarz (babka).

BORÓWKA p. maślak (zwyczajny).

CZERWONA BORÓWKA p. borówka (brusznica).

ŚWIŃSKA BORÓWKA gw. august. p. mącznica lekarska.

WIELKA BORÓWKA p. żurawina (błotna).

 • 1

© Copyright 1990-2020 Grzegorz Bobrowicz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć i treści wymaga pisemnej zgody autora.

Powrót do góry